เล่นอยู่ที่บ้าน EP.15 POKEMON GO COMMUNITY DAY มาจับ ฟุคามารุ(Gible フカマル) กัน! (Pokemon Go ตามใจฉัน)

เล่นอยู่ที่บ้าน EP.15 POKEMON GO COMMUNITY DAY มาจับ ฟุคามารุ(Gible フカマル) กัน! (Pokemon Go ตามใจฉัน)

เล่นอยู่ที่บ้าน EP.15 POKEMON GO COMMUNITY DAY มาจับ ฟุคามารุ(Gible フカマル) กัน! (Pokemon Go ตามใจฉัน)

เล่นอยู่ที่บ้าน EP.15 POKEMON GO COMMUNITY DAY มาจับ ฟุคามารุ(Gible フカマル) กัน! (Pokemon Go ตามใจฉัน)Shadow of play buttonPlay button
■ChannelCHANNEL SOJI86
■Published2021-06-06 16:00:06
■Duration06:38
■CategoryPokémon GO