Shiny Registeel in Pokemon go ✨✨| Yotsuha123 | #shorts #shiny #pokemongo #legendary #registeel

Shiny Registeel in Pokemon go ✨✨| Yotsuha123 | #shorts #shiny #pokemongo #legendary #registeel

Shiny Registeel in Pokemon go ✨✨| Yotsuha123 | #shorts #shiny #pokemongo #legendary #registeel

Shiny Registeel in Pokemon go ✨✨| Yotsuha123 | #shorts #shiny #pokemongo #legendary #registeelShadow of play buttonPlay button
■ChannelPokemon Go Yotsuha123
■Published2021-06-05 19:52:03
■Duration00:59
■CategoryPokémon GO